Kwaliteit en Transparantie

GGD inspectie
Oudercommissie

Teddy Kids heeft en OC die bestaat uit 4 ouders. Er vinden vier vergaderingen in een jaar plaats, om te discussieren over kwaliteit, pedagogisch beleid, vorderingen, vragen van ouders, en nog veel meer.
Mocht u contact met ze willen opnemen dan kunt u een email sturen:

Herenstraat
ocH@teddykids.nl
Daphne Ekering (Stella and Robin’s Mom)
Emma Kagie (Nina’s Mom
Elice Westmaas (Madelief’s Mom)
Zeemanlaan
ocZ@teddykids.nl

Sabine ( Abel, Hugo, Anne)

Nadine( Iris, baby;) )

Celine ( Daan & Wieger)

Ankie(Teun)
BSO Zeemanlaan
ocBSO@teddykids.nl

Yvonne ( Sharylice)

Diana ( Paris)

Esther ( Bob)

Rijnsburgerweg

Sudha ( Maitreyi)

Agata ( Adam)

Severine ( Laura) 

American School of the Hague
ASH@teddykids.nl

Kim Marantos

Carla Bruzual

Severine ( Laura) 

Suggesties en Klachten

Risico inventarisatie
Elk jaar controleert Teddy Kids op veiligheid en gezondheid met behulp van een Risico Inventarisatie. De rapporten zijn op deze site te lezen.

Klachten

Hoewel we de best mogelijke zorg aan uw kind bieden, is het mogelijk dat u een klacht heeft die u niet kunt oplossen binnen Teddy Kids.
Mocht een dergelijke situatie voorkomen kunt u naar de site van de SKK gaan (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang) Teddy Kids is daar een geregistreerd lid.
Wij doen ons best om problemen intern op te lossen en wij willen u graag laten weten dat er tot op heden nog nooit een klacht ingediend is.

“Tegen uw organisatie zijn in 2014 geen klachten ingediend die tot klachtbehandeling hebben hebben geleid door de ZcKK en/of de ZcKK OC. Dit betreft alle locaties, de locaties zelf ontvangen geen aparte brief. ” Pagina 1 Pagina 2

Huiselijk geweld en Kindermishandeling

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!