Pedagogisch beleid

Voorwoord

Een internationaal kinderdagverblijf biedt niet alleen een andere taal. Ook spelen we in op de gebruiken en behoeftes van de verschillende gezinnen. Wij willen dat de kinderen zich in de toekomst comfortabel voelen in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld wanneer zij moeten verhuizen naar een ander land, of als ze in een situatie verkeren waar een vreemde taal gesproken word. Om dit te bereiken is onze kinderopvang de eerste stap/mogelijkheid om in een vriendelijke en huiselijke omgeving de basis hiervan mee te geven. Op Teddy Kids noemen wij dit ‘‘the first step to be a Global  Citizen’’.

Hier wordt beschreven hoe wij op Teddy Kids te werk gaan. Wij focussen ons op verschillende competenties en leerdoelen van kinderen die wij in deze brochure omschrijven.

Deze brochure ligt op een openbare en centrale plek in onze verschillende vestigingen, zodat iedereen het kan inzien.

Groepsindeling en Groepsopbouw

Samenstelling van de Groepen

Op de Herenstraat, Zeemanlaan en de Rijnsburgerweg worden er met horizontale groepen gewerkt. Zo kunnen wij per leeftijdsgroep een gepaste activiteit aanbieden. Leeftijden kunnen enigszins afwijken in verband met het individuele ontwikkelingsniveau van het kind en de beschikbare plaats in de volgende groep.

De kinderen die tussen 18:00 en 19:00 worden opgehaald, zullen gezamenlijk worden opgevangen in een andere groep of op de buitenplaats. Deze periode is van korte duur en geldt niet als een tweede stamgroep. Het kan wel voorkomen dat de ouder niet de medewerker ziet van de groep van zijn kind. De groepsleiding van de groep van het kind laat informatie achter over de dag zodat er wel overdracht kan plaatsvinden.

In vakantieperiodes of onderbezetting van groepen kan het zijn dat de groepen worden samengevoegd. Dan is er altijd een vaste leidster van de groep aanwezig. Bijvoorbeeld groep 1 gaat samen met groep 2. Er is dan een leidster van groep 1 en een leidster van groep 2 aanwezig.

 • Herenstraat
 • Rijnsburgerweg
 • Zeemanlaan
 • ASH
Herenstraat
Groep 1 Maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot maximaal 1 jaar
Groep 2 Maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 1 tot maximaal 3 jaar
Groep 3 Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot maximaal 4 jaar
Rijnsburgerweg
Baby 1 Maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot maximaal 1.5 jaar
Baby 2 Maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot maximaal 1.5 jaar
Middle 1 Maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 1+ tot 2 jaar
Middle 2 Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar
Big 1 Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 3 jaar
Big 2 Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2.5 tot maximaal 4 jaar
Zeemanlaan
Groep 1 Maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot maximaal 1.5 jaar
Groep 2 Maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot maximaal 1.5 jaar
Groep 3 Maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 1+ tot maximaal 2 jaar
Groep 4 Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot maximaal 3 jaar
Groep 5 Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2.5+ tot 3 jaar
BSO Maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar

Op de American school werken we met verticale groepen. Omdat we op de American school maar 1 groep hebben werken we met alle leeftijdsgroepen. Kinderen komen vanaf 3 maanden tot 3 jaar oud . De American school kent vaste leiding en vaste inval leiding.

ASH
Groep 1 Maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 3 jaar

Inzet Beroepskrachten

Op elke groep staan er vast beroepskrachten,met uitzondering op ziekte, verlof en vakantie. De kinderen worden opgevangen en verzorgd door bevoegde pedagogisch medewerkers, gediplomeerd conform de CAO kinderopvang. Ook is Teddy Kids een erkend leerbedrijf en heeft verschillende leerlingen die studeren en werken onder begeleiding van onze werk- en praktijkbegeleiders.

 • 1 pedagogisch medewerker per 4 aanwezig kinderen tot 1 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 5 aanwezig kinderen van 1 tot 2 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 6 aanwezig kinderen van 2 tot 3 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 10 aanwezig kinderen van 4 tot 12 jaar

In sommige gevallen voegen wij de groepen samen. Dit is bijvoorbeeld omdat er door vakantie, terugloop of ziekte minder kinderen aanwezig zijn. In dit geval gaat een vaste pedagogisch medewerker van de groep mee met het kind/ de kinderen naar de andere groepsruimte.

Zie de tab “Team” op elke KDV pagina om te zien welke groepsleiding er op welke groep staat.

Vierogen Principe

Om de veiligheid van de kinderen en de groepsleiding te waarborgen werken wij met het vier ogen principe. Het vier ogen principe houdt in dat de pedagogische medewerkers niet meer alleen op de groep mogen werken zonder toezicht van een ander persoon. De volgende regels hanteren wij gedurende de dag:

Algemeen

  • Pedagogisch medewerkers gaan altijd met zijn tweeën op stap met de kinderen.
  • Pedagogische medewerkers lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder de kloppen.
  • Stagiaires op de groep.
  • Wij hebben een babyfoon in iedere slaapkamer, die altijd aanstaat.
  • De wc deuren hebben allemaal een raam om doorheen te kunnen kijken.
  • Wanneer er twee groepen zijn met weinig kinderen en daardoor weinig pedagogische medewerkers worden ze samengevoegd.
  • Ouders kunnen op elk moment van de dag binnen komen.
 • Herenstraat
 • Rijnsburgerweg
 • Zeemanlaan
 • ASH
  • In de verschoon kamer staat een babyfoon.
  • In de verschoon kamer kunnen pedagogisch medewerkers zonder te kloppen naar binnen lopen.
  • Wanneer er in groep 2 en 3 allebei een leidster staat, gaat de schuifdeur open.
  • Slaapkamer grote kinderen staan een babyfoon en verduisterend plakplastic van buiten naar binnen doorzichtig. Zodat iedereen naar binnen kan kijken.

 • We hebben ramen in de deuren en in de muren, zodat je in alle gevallen naar binnen kan kijken. ( Er mag in geen geval iets op de ramen hangen)

Omdat de American school 1 groep heeft hebben we hiervoor andere regels die zijn als volgt:

  • In de slaapkamer staat er een babyfoon.
  • Er is een camera in de tuin die altijd in de groep kijkt.
  • Iedereen kan elk moment op de dag binnen lopen op de groep.
  • We hebben ramen in de deuren en in de muren, zodat je in alle gevallen naar binnen kunt kijken. (Er mag in geen geval iets op de ramen hangen).

Pedagogische Doelen

Het Bieden van Sociaal Competenties en Emotionele Veiligheid

Op Teddy Kids komen kinderen met verschillende nationaliteiten en hebben van huis uit een andere cultuur, taal en gewoontes. Wij proberen hier zoveel mogelijk op in te spelen en te helpen om zich ook thuis en veilig te voelen op Teddy Kids. . Het Teddy Kids team is gericht op het bieden van deze veiligheid. Wij doen dit door het bieden van :

Wennen

De eerste dag is een spannende dag voor ouder en kind. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden beginnen we altijd met een wendag, dan kan ouder en kind wennen en voorbereiden op de eerste dag. Drie weken voor de startdatum nemen wij contact op met de ouder om een afspraak te maken voor een wendag. Een wendag word geplant in een week dat de ouder nog direct oproepbaar is en een hele dag opvang nog niet genoodzaakt is. De ouders zijn op de wendag welkom om langer te blijven, zodat het kind en ouder rustig kennis kunnen maken met de groep en de pedagogisch medewerkers. De groepsleiding zal de gehele wen periode het kind en de ouder extra ondersteunen. Zo zal er de eerste dag extra aandacht worden besteed aan het kind en zal de leiding tussen de middag de ouder bellen om te vertellen hoe het gaat. Aan het einde van de dag zal er een 10 minuten gesprekje plaatsvinden over de vooruitgang van het kind.

Voor de overgang naar een nieuwe groep is bijna even spannend als de eerste wendag. Daarom pakken wij dit ook zorgvuldig aan. Twee weken voor de overplaatsing laten wij het kind op verschillende dagdelen wennen op de nieuwe groep. Bij elke overplaatsing hebben we een 10 minuten gesprek met de ouder.

Vaste Omgeving

Om het veiligheidsgevoel te vergoten bij kinderen en ouders hebben wij op Teddy Kids vaste stamgroepen. Dit houdt in dat dat iedere groepsruimte een vaste groep heeft met vaste leiding, welke bij afwezigheid vervangen wordt door een, zoveel mogelijk dezelfde, bij de kinderen bekende invaller.

Continuïteit

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een prettige sfeer op de groep en bieden de kinderen veiligheid en geborgenheid. Wij doen dit o.a. door het bieden van structuur aan de kinderen. Wij hebben vaste regels en een vaste dagplanning. Door herhaling van deze regels en dagplanning weten de kinderen waar ze aan toe zijn en dit zal het gevoel van veiligheid vergroten.

Sociaal

Voor sommige kinderen is het een grote stap om op iemand af te stappen, laat staan een vriendschap te sluiten. De groepsleiding letten hierop en proberen door subtiel sturen dat gedrag te beïnvloeden. Ook helpen ze kinderen hun emoties onder woorden te brengen en te bemiddelen bij ruzies. Dat helpt introverte kinderen met contact leggen. Op die manier ontstaan op Teddy Kids vriendschappen die jarenlang overeind blijven.

Door het omgaan met leeftijdsgenootjes en de groepsleiding leert het kind hoe het gedrag effect heeft op andere. Hierdoor leert het kind in een vriendelijke en veilige omgeving, naast de thuis omgeving, hoe het zich moet gedragen.

Om de kinderen een steuntje in de rug te geven word er op een dag meerdere groepsactiviteiten georganiseerd, zo leren de kinderen elkaar makkelijk kennen en met elkaar samen werken. Meer hierover op blz. 12

Het Besef van Normen en Waarden

Normen en waarden zijn belangrijke aspecten bij Teddy Kids. Ieder kind wordt door de leiding als individu gezien, maar zal ook moeten kunnen functioneren in groepsverband.  In groepsverband leer je op elkaar te wachten, elkaar te helpen en vooral met elkaar in teamverband te werken. De hele dag is er een voortdurende uitwisseling van normen en waarden met kinderen en groepsleiding. De kinderen maken de volgende dingen mee met de leidsters:

Voortdurende Uitwisseling van Normen en Waarden

Binnenkomst:

  • Bij binnenkomst komen alle kinderen de groepsleiding een handje geven.
  • In de ochtend gaan we in de kring zitten en zingen we een liedje waar we elk kind apart word verwelkomt en goedemorgen gewenst  en dit gaat als volgt:
   • ‘’ Welkom in de kring kring kring en luister wat ik zing zing zing, goedemorgen samen en we noemen alle namen. Goedemorgen Pietje en Tim en Sara die is er ook.’‘

Tafelmanieren:

  • Voor het eten gaan we handen wassen.
  • Aan tafel wachten we tot iedereen eten en drinken heeft en mogen dan gaan eten.
  • We leren om netjes te eten, tussen de middag hebben wij warm eten en leren de kinderen netjes met mes en vork te eten.
  • De kinderen wachten tot alle kinderen klaar zijn met eten voordat ze van tafel af mogen.

Op de groep:

  • Kinderen leren dat ze samen moeten spelen en delen met de andere kinderen.
  • De kinderen leren dat als ze klaar zijn met spelen met een bepaald speelgoed, dat ze het moeten opruimen.

Buitenspelen:

  • De kinderen leren van de leeftijd 2 al hun eigen schoenen en jas aan te trekken.
  • Na het buiten spelen moeten ze, vanaf 2 jarig leeftijd, hun jas en schoenen netjes opbergen in hun eigen kastje.

Hoe het op Teddy Kids word begeleid:

Op Teddy Kids zijn wij voor het positief benaderen. Doordat kinderen nog moeten leren hoe ze zich netjes moeten gedragen, moeten wij hun het goede voorbeeld geven. De leidsters geven aan wat wel en niet mag omtrent de omgang met elkaar en geven altijd een duidelijke uitleg over waarom dingen op een bepaalde manier gedaan worden.

Ongewenst Gedrag

Ongewenst gedrag is op Teddy Kids het gedrag dat een ander pijn doet of het overtreden van de Teddy Kids regels. Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoond, is het taak van de leidster om dit gedrag te signaleren, corrigeren en evalueren. Kinderen moeten nog leren hoe ze zich gepast moeten gedragen en hebben over het algemeen nog geen idee wat voor impact bepaalde gedragingen kunnen hebben. Het is belangrijk dat er gekeken word naar de zwaarte van het probleem en daarop de methode aanpast. Op Teddy Kids hanteren wij twee methodes, voor kinderen vanaf 2 jaar, die wij hieronder verder uitleggen:

Positief benaderen:

Doordat kinderen nog moeten leren hoe ze zich netjes moeten gedragen, moeten wij hun het goede voorbeeld geven. Het is het beste om ze uit te leggen wat ze beter hadden kunnen doen of waar ze op moeten letten de volgende keer. Zoals; ‘’ let op je voetjes’’ inplaats van ‘’ niet rennen’’.

Ongewenst Gedrag Kinderen Onder Twee Jaar

Voor kinderen onder twee jaar hebben we een andere aanpak, we laten doormiddel van gezichtsuitdrukkingen en geluiden zien dat het gedrag niet prettig is. Bijvoorbeeld als een kind van 1 jaar bijt, dat we een verdrietig gezicht trekken en laten zien dat we het niet prettig vinden. Sorry zeggen kan doormiddel van aaien of een handje geven.

Het Bevorderen van Persoonlijke Competentie van Kinderen

Elk kind is uniek en heeft eigenaardigheden waaronder ook aanleg en talent voor bepaalde dingen. De leidsters spannen zich in dit te ontdekken en dit binnen hun mogelijkheden te begeleiden en stimuleren. Mocht blijken dat bepaalde behoeften breder gedragen zijn, dan kunnen de activiteiten eventueel daarop afgestemd worden.

Overdracht

Aan het einde van de dag wordt het kind opgehaald. Dat is de tijd voor de korte overdracht: een bespreking van het verloop van de dag. Het gaat hierbij om zaken als voeding, het slaapje, de deelname aan activiteiten en eventuele overige bijzonderheden.

Wanneer een ouder meer informatie nodig heeft is het altijd meer dan welkom om een gesprek aan te vragen buiten de vaste tijdstippen.

Overgangsgesprek

Bij elke overgang naar een nieuwe groep word er een overgangsgesprek geplant. Hierin word er een tussen observatie besproken. In deze tussen observatie word besproken waar we aan gaan werken in de nieuwe groep. Ook word er informatie gegeven over de nieuwe groep bijvoorbeeld wat voor activiteiten er gedaan worden en wat je nodig hebt op de eerste dag in de volgende groep.

Observatie

Teddy Kids doet jaarlijks een algemene observatie en brengt verslag uit aan de ouders.

In dit gesprek hebben we het over de ontwikkelingen van het kind en waar we op gaan focussen in de toekomst.

Wanneer het kind apart gedrag vertoont doen wij een aparte observatie en bespreken deze met de ouder.

Zelfredzaamheid

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vanaf 2 jaar zelf eenvoudige taken leren uit te voeren. Zoals jassen en schoenen aan trekken, opruimen na het spelen met speelgoed,   zelf hun handen te wassen etc. Deze handelingen herhalen wij elke dag zodat de kinderen   het kunnen herinneren en door herhaling de handelingen makkelijk kunnen uitvoeren.

Potje Training

Teddy Kids begint zindelijkheidstraining wanneer een kind zelf aangeeft dat het naar toilet moet of als er thuis al mee begonnen is. Wanneer het kind zelf niets aangeeft wordt vanaf 2.5 jaar gestimuleerd om op het potje te gaan en mee te doen aan toiletmomenten. We willen er wel voor waken dat het niet te belastend is voor het kind. De kinderen moet er plezier in hebben en trots stickers plakken op de stickerlijst.

Hoe gaan wij om met  potje training:

  • We stimuleren door het kind opmerkzaam te maken op leeftijdsgenoten die ook naar de wc gaan.
  • We hebben op de dag vaste toiletmomenten, waar alle kinderen die al zindelijk zijn en/of zindelijk moeten worden naar het toilet gaan.
  • Tijdens de toiletmomenten benoemen we duidelijk en concreet wat het kind gaat doen.
  • Bij het afvegen helpen de leidsters, maar zorgen we ervoor dat de kinderen het grotendeels zelf doen.
  • Per dagdeel mag het 1 keer mis gaan. Bij drie keer nat, krijgt het kind de luier weer aan en proberen we het de volgende dag weer opnieuw.
  • We hebben speciale sticker lijsten waar ze een sticker op mogen plakken als ze naar het toilet zijn geweest.
  • Wanneer het kind bijna 3 jaar is en nog niet zindelijk, vragen wij of het kind alleen een onderbroek aan wil en dus de luier uit. Op die manier kunnen ze het loslaten van de plas beter voelen. (We zullen dit nooit afdwingen.)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!