Tweetaligheid is een goed onderzocht onderwerp, maar de meningen blijven verdeeld over wat een tweetalig kind precies is en wat voor voordelen ze kunnen trekken uit het leren van twee talen tegelijk, tegenover het leren van 1 taal voordat ze geïntroduceerd worden aan een tweede. Wij zijn er van overtuigd dat tweetalig onderwijs een kind helpt met zich voorbereiden voor een leven in en buiten kinderopvang en school.

De meeste ‘traditionele’ kinderdagverblijven en scholen focussen op de ontwikkeling van 1 taal voordat ze de kinderen introduceren aan een tweede of derde taal op een veel latere leeftijd. Wat zij zien als een betere manier, is de kinderen op een veel jongere leeftijd blootstellen aan een tweede taal, door middel van vloeibare leerprocessen, ESL les en constante blootstelling aan de tweede taal. Daarnaast focussen we op zowel Nederlands als Engels met kinderen van wat voor achtergrond dan ook. De vraag is dan wel, wat nemen de kinderen mee van het vloeiend spreken van twee talen vanaf zo’n jonge leeftijd?

Academische prestaties en Leren

Het eerste waar de meeste ouders vragen over stellen is op wat voor manier tweetalig onderwijs het leren en de academische prestaties beïnvloeden. 

Academische prestaties worden positief beïnvloed door tweetaligheid. Doordat de kinderen heel gemakkelijk tussen talen kunnen schakelen, ontwikkelen ze flexibelere denkwijzen die helpen bij het oplossen van problemen en abstract denken, wat allebei cruciaal is bij het leren van nieuwe dingen. (1)

Het grotere vermogen voor probleemoplossing en abstract denken helpt bij het filteren van irrelevante informatie, wat ontzettend handig is voor toekomstige academische en professionele carrières.(2)

Onderzoek wijst uit dat tweetalig denken niet alleen het brein openstelt en beter maakt in het leren van nieuwe talen, het maakt tweetalige kinderen meer accepterend en respectvol tegenover andere culturen en vermindert ingebouwde vooroordelen. Het zorgt er ook voor dat tweetalige kinderen en personen veel minder gelimiteerd zijn in hun denken (3).

Tweetaligheid opent de weg naar nieuwe ervaringen, bijv. in het buitenland studeren, de wereld afreizen en de mogelijkheid om relaties te bouwen met mensen van over de hele wereld.

Bronnen:

Diaz, R. (1985). he intellectual power of bilingualism. In Southwest Hispanic Research Institute, Sec­ond language learning by young children. Albuquerque, NM: University of New Mexico.

Kovács, A. M., & Mehler, J. (2009). Cognitive gains in 7-month-old bilingual infants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(16), 6556–6560.

Keysar, B., Hayakawa, S. L., & An, S. (2011). The foreign-language effect: thinking in a foreign tongue reduces decision biases. Psychological Science, 23, 661–668. doi:

Sociale en Emotionele Voordelen

Tweetaligheid opent de deur om beter te kunnen communiceren met familie, culturen en maatschappijen. Soms liggen deze culturen dicht bij de achtergrond van het kind, maar zelfs communiceren en relaties bouwen met mensen uit de culturen en maatschappijen in welke het kind zich tijdelijk bevind is cruciaal in de ontwikkelende identiteit van het kind.

Daarnaast, mede door een affiniteit voor communiceren door de tweetaligheid, zijn deze kinderen beter in het maken van vriendschappen, een heel belangrijke ‘lifeskill’ en een belangrijk aspect in het leren van relaties bouwen met mensen van allerlei soorten achtergronden.

Bron: Baker, C. & Prys Jones, S. (1998), Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education

Cognitieve Voordelen van Tweetaligheid

Naast directe verbeteringen in het leren en academische prestaties, tweetaligheid heeft meerdere voordelen in schijnbaar onverwante bekwaamheden en cognitief vermogen. De mogelijkheid om vloeiend te schakelen tussen twee of meerdere talen resulteert in zeer flexibele en actieve hersenen (4). Andere voordelen zijn o.a.:

Beter begrijpen en oplossen van wiskunde en woord problemen dan eentaligen.

Ontwikkelen van een sterker denkvermogen

Beter logisch redeneren

Beter geheugen, focus en beslissingen maken

Betere taalontwikkeling en comprehensie.

Daarnaast kan tweetaligheid zelfs neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer’s vertragen op latere leeftijd.

Bron: The Benefits of Being Bilingual, Bank Street College, < http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural-linguistic/docs/benefits-of-being-bilingual.pdf> retrieved 6 July 2014.

De eerste stappen

Elk kind word geboren met de mogelijkheid om een sterk individu te worden met de capaciteit om meerdere talen te leren. Wij willen hen simpelweg begeleiden bij dat process, door zeker te stellen dat ze het juiste onderwijs krijgen om ze voor te bereiden voor de wijde wereld.Het onderzoek zoals hierboven duidt duidelijk de cognitieve, sociale en academische voordelen aan van tweetaligheid, en hoe eerder we daar aan beginnen, hoe groter de voordelen. Neem niet genoegen met minder en schrijf uw kind in bij onze international kinderdagverblijven in Leiden die tweetalig onderwijs bieden en samen kunnen we dan de eerste stappen nemen om echte wereldburgers te worden.